Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Οι ενημερώσεις του ΟΑΣΠ για το έτος 2015, από τον Ιωάννη Μπαρδόπουλο

Συγκεντρωτική λίστα με την ημερολογιακή σειρά που έχουν κατατεθεί στον ΟΑΣΠ το έτος 2015

Αναμενόμενη δραστηριότητα ~ 2 Ιανουαρίου 2015

Στης 10 Νοεμβρίου 2014 ανοικτά της Γουατεμάλας πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα μεγέθους 4.9r, ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα.

Αναμενόμενη δραστηριότητα ~8 Ιανουαρίου 2015

Στις 16 Νοεμβρίου 2015, παράκτια της Κόστα Ρίκα, πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα μεγέθους 5.2r, ακολουθούν τα επιστημονικά στοιχεία.

Αναμενόμενη δραστηριότητα ~4 Ιανουαρίου 2015

Στις 12 Νοέμβριου 2014 πραγματοποιήθηκε ανοικτά του Ισημερινού δραστηριότητα μεγέθους 5.5r, ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα.

Αναμενόμενη δραστηριότητα ~31 Δεκεμβρίου 2014

Στις 8 Νοεμβρίου 2014 παράκτια της Γουατεμάλας πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα μεγέθους 4.9r, ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα.

Αναμενόμενη δραστηριότητα για της ~30 Δεκεμβρίου 2014

 Στις 7 Νοεμβρίου 2014 ανοικτά της Γουατεμάλας πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα μεγέθους 5.2r, ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα.

5η ενημέρωση του ΟΑΣΠ, 22 Δεκεμβρίου 2014 αρ. πρωτ. 2752

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη ενημέρωση του ΟΑΣΠ από τον υποφαινόμενο, η πρώτη σελίδα είναι η παρακάτω. 

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Λίστα ημερομηνιών αναμενόμενων σεισμικών δραστηριοτήτων και μεγεθών από τις 7 December 2014 έως τις 29 January 2015

Γεια σας, παρακάτω είναι μια λίστα αρχικών σεισμών από τις περιοχές δημιουργίας σεισμικών συστατικών που έχουν συσχέτιση και ανταπόκριση για την λεκάνη της Μεσόγειου. Οι παρακάτω σεισμοί είναι με το λιγότερο μέγεθος των 4r. Για τους αρχικούς σεισμούς που είναι από 4r έως 4.8r δεν θα πραγματοποιηθούν οπτικοί εντοπισμοί πιθανών επίκεντρων. Αντίθετα από πλευράς μου θα πραγματοποιηθούν οπτικοί εντοπισμοί επικέντρων από τους αρχικούς σεισμούς 4.9r και πάνω.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014