Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Λίστα ημερομηνιών αναμενόμενων σεισμικών δραστηριοτήτων και μεγεθών από τις 7 December 2014 έως τις 29 January 2015

Γεια σας, παρακάτω είναι μια λίστα αρχικών σεισμών από τις περιοχές δημιουργίας σεισμικών συστατικών που έχουν συσχέτιση και ανταπόκριση για την λεκάνη της Μεσόγειου. Οι παρακάτω σεισμοί είναι με το λιγότερο μέγεθος των 4r. Για τους αρχικούς σεισμούς που είναι από 4r έως 4.8r δεν θα πραγματοποιηθούν οπτικοί εντοπισμοί πιθανών επίκεντρων. Αντίθετα από πλευράς μου θα πραγματοποιηθούν οπτικοί εντοπισμοί επικέντρων από τους αρχικούς σεισμούς 4.9r και πάνω.
Θέλω να σημειώσω ότι για τα μεγέθη των σεισμών που είναι από 4r έως τα 4.8r δεν πραγματοποιούνται οπτικοί εντοπισμοί όχι επειδή δεν μας ενδιαφέρουν αλλά συμπλέω με την απόφαση της ομάδας του κ Τσιάπα να μην ανακοινώνουν σεισμούς που είναι κάτω από 5r. Βέβαια, οι πολέμιοι της θεωρίας Τσιάπα επειδή δεν ανακοινώνει η ομάδα προγνώσεις αναμενόμενων σεισμικών δραστηριοτήτων για μεγέθη σεισμών κάτω των 5r την καταπολεμούν μετά δόλου καθώς δεν μπορούν να την οικειοποιηθούν.

Από πλευράς δικής μου το ζητούμενο είναι να αποδειχτεί με επιστημονικά στοιχεία ότι τα σεισμικά συστατικά έχουν έρθει στον αναμενόμενο χρόνο, σύμφωνα με την θεωρία του κ Τσιάπα στο ελληνικό υπέδαφος και έχουν πραγματοποίηση την διέλευση τους πάντα, σύμφωνα με την θεωρία και ότι κινούνται ανατολικότερα.

Η επιστημονική απόδειξη από μένα είναι, ακόμα, και από αρχικούς σεισμούς 4.9r να μπορούμε να εντοπίσουμε μετά από δραστηριότητα ή όχι στη Ιταλική χερσόνησο όπου αν υπάρξει δραστηριότητα κατά την διέλευση τους θα διασπαστούν τα σεισμικά συστατικά και θα έρθουν στο ελληνικό υπέδαφος διασπασμένα και αποδυναμωμένα κατά μια μονάδα Ρίχτερ. Παραδείγματος χάριν, από 4,9r αρχικό σεισμό και μετά από δραστηριότητα στην Ιταλία στην Ελλάδα θα έρθει σε μέγεθος 3,9r. Αν είναι γνωστό από πριν ή αν κάποιος έχει πει το που θα έχουμε την ένδειξη από το πέρασμα των σεισμικών συστατικών έχουμε πλήρη επιστημονική επαλήθευση της θεωρίας. Βέβαια, αν ο αρχικός σεισμός είναι 4.9r αποδυναμωμένος θα έρθει στο ελληνικό υπέδαφος κατά 3,9r τότε το «πληρωμένο» troll θα πει ότι δεν είναι σοβαρή η θεωρία και ότι, δήθεν, στερείτε επιστημονικής εγκυρότητας αφού τέτοιου μεγέθους σεισμούς έχουμε «κάθε μέρα καθώς είναι τυχαίοι σεισμοί», και φυσικά χωρίς να μπορεί να το αποδείξει επιστημονικά το «τυχαίοι», όποτε επειδή το λέει το ανώνυμο troll εμείς δεν πραγματοποιούμε επιστημονική ερευνά.

Έτσι και ο υποφαινόμενος πραγματοποιεί τις οπτικές επαληθεύσεις για μεγέθη αρχικών σεισμών από 4.9r, και θα ερμηνεύσουμε, το ελπίζω και πάλι σωστά, έγκυρα και έγκαιρα τα επόμενα επίκεντρα σεισμών που είναι με έντονη γαλάζια γραφή.

Ευχαριστώ, Μπαρδόπουλος Ιωάννης

Υ.Γ. Από την παρακάτω λίστα θα πραγματοποιηθούν οπτικοί εντοπισμοί για μεγέθη σεισμικών δραστηριοτήτων πάνω από 4,9r. Στην αριστερή στήλη είναι τα δεδομένα του αρχικού σεισμού, και δεξιά (άκρο) είναι η ημερομηνία που αναμένεται η διέλευση των σεισμικών συστατικών για την ανατολική λεκάνη της Μεσόγειου και το Ελληνικό υπέδαφος. Επίσης όσες ημερομηνίες που έχουν μεγέθη 4.8r και είναι με μαύρο (άσπρο στην οθόνη) χρώμα, είναι μεγέθη που υπό προϋπόθεσης θα έπρεπε να πραγματοποιήσουμε οπτικό εντοπισμό. Π.χ. αν τα μεγέθη των 4,8 r πραγματοποιήσουν δραστηριότητα στην Ιταλία ή Σικελία στο ελληνικό υπέδαφος θα έρθουν αποδυναμωμένα, αν όχι θα έρθουν με την αρχική τους ισχύ των 4.8r. Για αυτά τα μεγέθη (4,8r) θα έπρεπε να πραγματοποιούμε εντοπισμούς αλλά όπως έχω πει συμπλέω με την απόφαση της ομάδας του κ Τσιάπα για το ποια μεγέθη πρέπει να πραγματοποιούμε την όποια πρόγνωση.
Οι ημερομηνίες, που είναι ΟΛΕΣ με κόκκινο χρώμα αφορούν αρχικούς σεισμούς και αναμένεται για το ελληνικό υπέδαφος να μας απασχολήσουν με δραστηριότητα μικρότερη του 4,8r και έως 3r, γεγονός που θα υποχρεώσουν τα trolls να μιλάνε για «δυνατούς σεισμούς» και να σπέρνουν τρόμο στο facebook και στο διαδίκτυο. Για αυτές τι ημερομηνίες δεν θα πραγματοποιήσουμε οπτικούς εντοπισμούς. Για τις ημερομηνίες που είναι ΟΛΕΣ με χρώμα γαλάζιο θα πραγματοποιηθούν οι οπτικοί εντοπισμοί κανονικά. Επίσης όλες οι αρχικές ημερομηνίες έχουν και τα αρχικά links και μπορείτε να μεταβείτε στη καταγραφή του αρχικού σεισμού με επιπλέον επιστημονικά δεδομένα.
Αποποίηση Εύθηνης Αστική Ευθύνη και Νομικοί 'Οροι

Η πρόβλεψη ή οι προβλέψεις που δημοσιεύονται στο παρόν blogspot ή www.astropro.gr
λαμβάνουν γνώση από επιστημονικά δεδομένα.
Παρακαλούνται οι αναγνώστες της, να μην την μεγαλοποιούν και να μην την μεταφράζουν κατά το δοκούν· επίσης όσοι την αναπαραγάγουν σε δικά τους site, blogs και άλλες μορφές ηλεκτρονικής πληροφόρησης ή και κάθε είδους μαζικής πληροφόρησης να μην την παραποιούν.
  • Επίσης να αναγνώσουν την πρόβλεψη με νηφάλιο και ψύχραιμο πνεύμα. 
  • Τυχών παραποίηση και ψευδή διασπορά της είναι δυνατόν να επιφέρει νομικές ή αστικές διεκδικήσεις. 
  • Οποιαδήποτε παραποίηση των σεισμολογικών προγνώσεων αντιμετωπίζεται ως παραποίηση από πρόθεση.
Παρ, όλα αυτά, όσοι την αναπαραγάγουν, ρητά απαγορεύεται να την τροποποιήσουν και υποχρεούνται να αναφέρουν τον συντάκτη της που είναι ο Γιάννης Μπαρδόπουλος καθώς είναι ο μόνος που φέρει την εύθηνη αυτών των προβλέψεων. Επίσης ρητά υποχρεούνται να αναφέρουν το site από όπου αναπαραγάγανε την πρόβλεψη και να έχουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο κατευθείαν στην πρωτότυπη δημοσίευση. 
Την ευθηνη της κάθε ανάρτησης έξωθεν του www.astropro.gr και του http://johnbardopoulos.blogspot.com ή http://johnbardopoulos.blogspot.gr/ την φέρει ακέραια ο κάθε διαχειριστής για την αναπαραγωγή της πρόβλεψης καθώς και για την ορθότητα της και δεν επιμερίζεται ευθηνη με άλλους διαχειριστές από αλλά sites ή blogs.
Χρήσιμες απόψεις
1: «Σεισμικός Σταθμάρχης», http://www.astropro.gr/2014/01/blog-post_3171.html ,

2: «άποψη περί σεισμών και επαληθεύσεων», http://www.astropro.gr/2014/01/blog-post_1225.html ,

3: «Άλλοι τα λένε!!!!!»http://www.astropro.gr/2014/01/blog-post_1748.html .
                               

    Ημερομηνία Αφετηρίας
    Origin Time
Μέγεθος
Αφετηρίας Rο


5.3
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Ιανουαρίου 2015


6.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Ιανουαρίου 2015


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Ιανουαρίου 2015


4.7
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
29 Ιανουαρίου 2015


6.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
29 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.7
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
29 Ιανουαρίου 2015


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
29 Ιανουαρίου 2015


5.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
16 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
29 Ιανουαρίου 2015


5.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
29 Ιανουαρίου 2015

Con ?
5.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
28 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
28 Ιανουαρίου 2015


4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
27 Ιανουαρίου 2015


4.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
27 Ιανουαρίου 2015


4.3
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
26 Ιανουαρίου 2015


4.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
26 Ιανουαρίου 2015


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
25 Ιανουαρίου 2015


5.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
25 Ιανουαρίου 2015
?

4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
25 Ιανουαρίου 2015


4.3
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
24 Ιανουαρίου 2015


4.3
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
24 Ιανουαρίου 2015


4.9
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
23 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
22 Ιανουαρίου 2015


4.3
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
22 Ιανουαρίου 2015


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
21 Ιανουαρίου 2015


4.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
21 Ιανουαρίου 2015


5.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
20 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
19 Ιανουαρίου 2015


4.3
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
19 Ιανουαρίου 2015


4.9
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
19 Ιανουαρίου 2015

Con ?
5.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
18~20 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.9
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
18 Ιανουαρίου 2015
?

4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
18 Ιανουαρίου 2015


5.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
17 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
16 Ιανουαρίου 2015


4.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
16 Ιανουαρίου 2015


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
16 Ιανουαρίου 2015


5.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
15 Ιανουαρίου 2015
?

5.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
15 Ιανουαρίου 2015
?

4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
14 Ιανουαρίου 2015


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
13 Ιανουαρίου 2015


4.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
12 Ιανουαρίου 2015


4.7
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
12 Ιανουαρίου 2015


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Ιανουαρίου 2015


5.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Ιανουαρίου 2015


4.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
10 Ιανουαρίου 2015


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
10 Ιανουαρίου 2015


4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
 9 Ιανουαρίου 2015


4.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
 9 Ιανουαρίου 2015


4.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
 9 Ιανουαρίου 2015


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
 9 Ιανουαρίου 2015


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
 9 Ιανουαρίου 2015


5.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
8 Ιανουαρίου 2015

Con ?
4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
8 Ιανουαρίου 2015


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
8 Ιανουαρίου 2015


4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
7 Ιανουαρίου 2015


4.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
6 Ιανουαρίου 2015


4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
5 Ιανουαρίου 2015


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
5 Ιανουαρίου 2015


4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
4 Ιανουαρίου 2015


4.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
4 Ιανουαρίου 2015


5.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
4 Ιανουαρίου 2015

4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
3 Ιανουαρίου 2015


4.9
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
2 Ιανουαρίου 2015

4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
2 Ιανουαρίου 2015


4.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
2 Ιανουαρίου 2015


4.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
1 Ιανουαρίου 2015


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
1 Ιανουαρίου 2015


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
1 Ιανουαρίου 2015


4.9
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
31 Δεκεμβρίου 2014

4.7
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Δεκεμβρίου 2014


4.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Δεκεμβρίου 2014


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Δεκεμβρίου 2014


5.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
30 Δεκεμβρίου 2014

4.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
29 Δεκεμβρίου 2014


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
29 Δεκεμβρίου 2014


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
28 Δεκεμβρίου 2014


4.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
27 Δεκεμβρίου 2014


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
25 Δεκεμβρίου 2014


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
25 Δεκεμβρίου 2014


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
24 Δεκεμβρίου 2014


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
24 Δεκεμβρίου 2014


4.3
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
24 Δεκεμβρίου 2014


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
23 Δεκεμβρίου 2014


4.3
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
23 Δεκεμβρίου 2014


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
21 Δεκεμβρίου 2014


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
21 Δεκεμβρίου 2014


5.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
21 Δεκεμβρίου 2014

Con ?
4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
20 Δεκεμβρίου 2014


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
19 Δεκεμβρίου 2014


4.9
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
17 Δεκεμβρίου 2014

Con ?
4.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
17 Δεκεμβρίου 2014


4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
15 Δεκεμβρίου 2014

Con ?
5.1
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
01 Δεκεμβρίου 2014  ?

Con ?
4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
13 Δεκεμβρίου 2014


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
13 Δεκεμβρίου 2014


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
12 Δεκεμβρίου 2014


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
12 Δεκεμβρίου 2014


5.7
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την

Con 
4.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Δεκεμβρίου 2014


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Δεκεμβρίου 2014


4.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Δεκεμβρίου 2014


4.0
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Δεκεμβρίου 2014


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Δεκεμβρίου 2014


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
11 Δεκεμβρίου 2014


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
10 Δεκεμβρίου 2014


4.2
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
8 Δεκεμβρίου 2014


4.7
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
8 Δεκεμβρίου 2014


4.7
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
8 Δεκεμβρίου 2014


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
7 Δεκεμβρίου 2014


4.8
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
7 Δεκεμβρίου 2014


4.5
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
6 Δεκεμβρίου 2014


4.6
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
6 Δεκεμβρίου 2014


4.4
κ’ στο Ελληνικό υπέδαφος ~ την
6 Δεκεμβρίου 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου