Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Αναμενόμενη Δραστηριότητα για τις: ~1 Μαΐου 2016


Στις 9 Μαρτίου 2016 στην Βόρεια Κολομβία πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα 4.9r,  ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα του αρχικού σεισμού.

M 4.9 - NORTHERN COLOMBIA - 2016-03-09 06:27:16 UTC
Magnitude
mb 4.9
Region
NORTHERN COLOMBIA
Date time
2016-03-09 06:27:16.3 UTC
Location
6.90 N ; 73.05 W
Depth
134 km
Distances
278 km NE of Bogotá, Colombia / pop: 7,102,602 / local time: 01:27:16.3 2016-03-09
26 km S of Bucaramanga, Colombia / pop: 571,820 / local time: 01:27:16.3 2016-03-09
10 km S of Piedecuesta, Colombia / pop: 86,387 / local time: 01:27:16.3 2016-03-09

Τίθεται το επιστημονικό ερώτημα της ανάλογης ή όχι δραστηριότητας ίδιου σεισμικού μεγέθους, μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους στην ανατολική λεκάνη της Μεσόγειου ή στο Ελληνικό υπέδαφος πενήντα τρεις (53) μέρες μετά από τις αρχικές δραστηριότητες.

17η Ενημέρωση ΟΑΣΠ

Έχει πραγματοποιηθεί η 17η ενημέρωση του ΟΑΣΠ

Αναμενόμενη Δραστηριότητα για τις: ~30 Απριλίου 2016

  Στις 19 Μαρτίου 2016, σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιώτικου συμπλέγματος Antigua Barbuda που βρίσκονται στον κόλπο του Μεξικού πραγματοποιήθηκε σεισμική δραστηριότητα μεγέθους 6r. Ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα του αρχικού σεισμού.

Earth Quake Confirmed 27 & 28 April 2016 @ Richter and Locations

Έχει επιβεβαιωθεί η δραστηριότητα σε μέγεθος και επίκεντρο από την πρόγνωση, που είναι εδώ, για τις αναμενόμενες δραστηριότητες σε μέρα και σε μέγεθος σεισμού.

Αναμενόμενη Δραστηριότητα για τις: ~27 & 28 Απριλίου 2016

Στις 5 Μαρτίου 2016 σε παράκτια περιοχή της επαρχίας Chiapas του Μεξικού πραγματοποιήθηκε σεισμική δραστηριότητα μεγέθους 5r, σε λιγότερο από τρεις ώρες ανάλογη σεισμική δραστηριότητα ίδιου μεγέθους πραγματοποιήθηκε σε παράκτια περιοχή του Ecuador. Ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα των δραστηριοτήτων που έχουν αναφερθεί.

Earthquake confirmed 23 April 2016 @ date and Location

Έχει επιβεβαιωθεί η δραστηριότητα από την πρόγνωση των δραστηριοτήτων που αναμέναμε, και είναι τελικά σμήνος σεισμών. Ευτυχώς δεν πραγματοποιήθηκε στο αναμενόμενο μέγεθος καθώς η μια δραστηριότητα έγινε πολύ κοντά στην Κεφαλλονιά και μέσα στο επίκεντρο που είχε οριστεί!

Δραστηριότητα για τις: ~23 Απριλίου 2016

Δραστηριότητα για τις: ~23 Απριλίου 2016
Την 1η Μαρτίου 2016 και με ωρολογιακή σειρά σε παράκτια περιοχή του El Salvatore πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα μεγέθους 5r· και 11 ώρες μετέπειτα, και την ίδια μέρα, με την αρχική δραστηριότητα σε παράκτια περιοχή της επαρχίας Chiapas πραγματοποιήθηκε μια ακόμα ίδιου μεγέθους δραστηριότητα. Ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα των μνημονευμένων δραστηριοτήτων.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

4.5 r στις Νήσους Μαδέρας της Πορτογαλίας ...

Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων στις Νήσους Μαδέρας της Πορτογαλίας έχουμε διέλευση και ενδείξεις περάσματος συστατικών για την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου στα μέσα του Μαΐου. Μέτα την Αγια Ανάσταση του Κυρίου, που και εύχομαι σε όλους σας, πραγματοποιείται και η ενημέρωση του ΟΑΣΠ για την συγκεκριμένη διέλευση των 4.5r.