Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Οι ενημερώσεις του ΟΑΣΠ του έτους 2014, από τον Ιωάννη Μπαρδόπουλο

Συγκεντρωτική λίστα με την ημερολογιακή σειρά που έχουν κατατεθεί 
*οι ενημερώσεις αυτές είναι για το έτος 2014, για το έτος 2015 είναι εδώ


Για τις τελευταίες ενημερώσεις στο τέλος της σελίδας

1η Eνημέρωση του ΟΑΣΠ στις 25 Αυγούστου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 1524 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/08/confirmed-29-2014-58r.html ] και για δυο αναμενόμενες δραστηριότητες.

Η πρώτη ήταν για τις 29 Αυγούστου 2014 όπου και έγινε στο αναμενόμενο μέγεθος [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/08/confirmed-29-2014-58r.html ]. Το «λάθος» ήταν στο Β. μήκος και όχι στο ανατολικό. 
Η δεύτερη πρόβλεψη ήταν για την 11 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και έγινε στο αναμενόμενο μέγεθος, ή 
[http://astroprogr.blogspot.gr/2014/08/11-2014.html ] είχαμε και δραστηριότητα στις περιοχές που είχαν εντοπιστεί και στα μεγέθη που λέγαμε, [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/confirmed-11-2014.html]. 

- *  -

2η Eνημέρωση του ΟΑΣΠ στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 1614 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/1624-10-sep-2014.html ] και για τρεις νέες αναμενόμενες δραστηριότητες.

Η πρώτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/14-2014-5r.html] για τις 14 Σεπτεμβρίου 2014 και έγινε στο αναμενόμενο μέγεθος και στις περιοχές που λέγαμε [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/confirmed-14-2014.html]. 
Η δεύτερη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/20-2014-63r.html] για τις 20 Σεπτεμβρίου 2014 που όπως είχαμε πει πραγματοποιήθηκε η διάσπαση στην Σικελία [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/20-sept-2014-confirmed.html] και έφτασε σε μικρότερες δραστηριότητες στις περιοχές που είχαν εντοπιστεί. 
Η τρίτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/25-26-2014-54r.html] για την 25 Σεπτεμβρίου 2014 όπου είχαμε πει για εκ νέου διάσπαση στην Σικελία και οι δραστηριότητες, ευτυχώς έγιναν μικρότερες, [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/confirmed-25-29-sep-2014.html] όπως είχαμε πει, κατά ένα R και, φυσικά, στις περιοχές που είχαμε εντόπιση. 

- *  -

3η Ενημέρωση του ΟΑΣΠ στις 3 Οκτωβρίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 1767 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/blog-post.html] και για τέσσερις νέες αναμενόμενες δραστηριότητες.

Η πρώτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/5-2014-54r.html] για την 5 Οκτωβρίου 2014 όπου και πραγματοποιήθηκε η αναμενόμενη δραστηριότητα με την προβλεπόμενη ένταση  [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/confirmed-3-2014.html] και στις περιοχές που είχαμε εντόπιση. Ταυτόχρονα θα βρείτε και επιβεβαιώσεις από την λίστα σεισμών. 
Η δεύτερη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/14-2014.html] για της 14 Οκτωβρίου 2014 που και αυτή έγινε στα αναμενόμενα μεγέθη και στις περιοχές που είχαμε εντόπιση [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/12-october-2014-prediction-confirmation.html], ευτυχώς δεν είχαμε το μέγιστο της αναμενόμενης δραστηριότητας.
Η τρίτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/16-2014.html] για την 16 Οκτωβρίου 2014 και σε αυτή πραγματοποιήθηκε η αναμενόμενη δραστηριότητα [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/16-2014-confirmed-prediction.html], ευτυχώς όχι στην μεγαλύτερη ένταση της αλλα στις περιοχές που είχαμε εντόπιση. 
Η τετάρτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/20-2014.html] για τις 20 Οκτωβρίου 2014, όπου δεν είχαμε την πλήρη επαληθεύσει των αναμενόμενων επίκεντρων [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/20-2014_26.html], αντίθετα είχαμε την επιβεβαιώσει των μεγεθών.

- *  -

Από την λίστα σεισμών που βγαίνει, περίπου ανά ενάμιση μήνα, είχαμε τις αναμενόμενες δραστηριότητες και τις επαληθεύσεις [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/22-october-2014-06-december-2014.html]. 

Είχαμε την 
επιβεβαίωση των αναμενόμενων δραστηριοτήτων στις 25 Οκτωβρίου 2014, 29 Οκτωβρίου 2014 και 31 Οκτωβρίου 2014 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/25-2014-confirmed.html]. Σε αυτές τις αναμενόμενες δραστηριότητες δεν πραγματοποιήθηκαν οπτικοί εντοπισμοί λόγο φόρτου εργασίας. Επιβαιβαωσεις από την λίστα είχαμε και για την 5 Νοέμβριου 2014  [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/confirmed-5-november-2014.html]. Την Ίδια επιτυχία είχαμε και για την 7 Νοεμβρίου 2014 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/confirmed-november-7-2014-from-list.html], όπως και στην δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014 στον Βόρειο Ευβοϊκό [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/confirmed-from-earthquake-list-19-11.html] που είχε αναφερθεί στην λίστα σεισμών.

- *  -

4η ενημέρωση του ΟΑΣΠ, στις 26 Νοεμβρίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 2414 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/26-2014.html], και για πέντε νέες αναμενόμενες δραστηριότητες.

Η πρώτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/30-2014.html] για τις 30 Νοεμβρίου 2014 όπου και πραγματοποιήθηκαν οι «μικρές» δραστηριότητες στις περιοχές και στα μεγέθη που λέγαμε [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/confirmed-30-nov-2014.html].

2. 
Η δεύτερη για [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/3-2014.html] την 3 Δεκεμβρίου 2014 είναι εδώ [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/confirmed-3-dec-2014.html].

3. 
η τρίτη για [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/5-2014.html] την 5 Δεκεμβρίου είναι εδώ [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/confirmed-5-december-2014.html].

4. 
η τέταρτη για [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/6-2014.html] την 6 Δεκεμβρίου 2014 είναι εδώ [http://astroprogr.blogspot.gr//2014/12/confirmed-6-dec-2014.html].

5. 
η πέμπτη για [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/12-2014.html] την 12 Δεκεμβρίου είναι εδώ [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/confirmed-12-december-2014.html]

- *  -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου