Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

2017 Μικροσεισμική δραστηριότητα Ιανουαρίουστην ανατολική λεκάνη της μεσογείου.

Μικροσεισμική δραστηριότητα από 0.5 έως 3r και από 3 έως 5r στην ανατολική λεκάνη της μεσογείου.

Χάρτης 0.5r – 3rΧάρτης 3-5r

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου